හාදයන්මෙවලම් හා උපකරණ

ඉණිමං වහල: දළ විශ්ලේෂණයක්, වර්ග, ඉදිකිරීම් හා තාක්ෂණය ලක්ෂණ

ප්රථම ස්ථානය වහලයේ මෙහෙයුම ඒ සඳහා ප්රවේශය හැකියාව බවයි. උදාහරණයක් ලෙස, අට්ටාලෙ අවකාශය හරහා - ඇතුළු අභ්යන්තර සහ ගොඩනැගිල්ලේ ඉහළ මට්ටමකට කරන හරහා හැකි ප්රවේශය නාලිකා කිහිපයක් ඇත. නමුත් එය එසේ නොවේ මේ ආකාරයට භාවිතා කිරීමට සෑම විටම පහසු වේ. සමහර අවස්ථාවල දී, අලුත්වැඩියා කිරීම සහ ඉදිකිරීම් සඳහා අවශ්ය කාර්යයන් විශේෂ සෙවිලි ඉණිමං විසඳීමට උපකාර කරන්න. එවැනි උපකරණ සමඟ වහල නඩත්තු කාලය තුළ අඩු ආතතියක් නිරාවරණය හා පරිශීලක සඳහා භයානක නොවේ.

විශේෂාංග සෙවිලි වහල

ප්රධාන ලක්ෂණය පරිශීලක බෑවුම ගමන් කිරීමට එවැනි ඉණිමං වින්යාසය පිළිබඳ වර්ධනය වන ඇත. මේ අවස්ථාවේ දී, කලබලය වරහන් වැඩෙන ස්ථාවර වන සහාය කොටසක්, කටයුතු කරයි. සෙවිලි ඉණිමං ලක්ෂණ මත පදනම්ව ස්වාධීන සැපයීමට සහ පාලම පැටවීමට කටයුතු කළ හැකිය. ඒ නිසා, පළමු අවස්ථාවේ දී, නියත එල්බී උපාංගය ලබා නම්, ඉණිමං පාලම් තාවකාලිකව ස්ථාවර කර ඇත. මෙම ලිපිය දිගු විශේෂ ලක්ෂණ වැඩෙන, බෑවුම් මඟ පමණක් ව්යුහය මාන පරාමිතීන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් ඇති හැකියාව ඇතුළත් වේ.

, වැදගත් ද වහල ඉණිමං අනෙකුත් ආකෘති මෙන් නොව. සාමාන්යයෙන්, අවම බර සහ අධි ශක්ති ලක්ෂණ මෙම උපකරණය. මෙම ගුණාංග වහලය ඉණිමං බිඳවැටෙන සුලු සියුම් අවසන් සමග වහලය මත භාවිතා විශේෂයෙන්ම නම් වැදගත් වේ.

විශේෂ

වහල ඉණිමං සමූහ කිහිපයක් වර්ග ඇතුළත් වේ. පළමු බෑවුම් මත සෘජුවම සවිකර ඇති නිර්මාණය, වේ. එහෙත් වහලය මට්ටම දක්වා ළඟා කිරීම සඳහා, ද සුදුසු මෙවලමක් අවශ්ය වේ. මෙම ලක්ෂණය දැනටමත් බාහිර පඩි පෙළ වහලය, අසල බිත්ති ආකාරයට ස්ථාපනය සහ නිවසේ මුලට බිම හෝ බැල්කනියේ සිට මාර්ගය සාදයි වන රැගෙන ඇත. අපි පමණක් බාහිර ලෙස නිර්මාණය මේ ආකාරයේ සලකා කළ යුතු නැහැ. ආදර්ශ තවත් ආකාරයක අට්ටාලෙ ලෙස ද හැඳින්විය හැක. මෙම පඩිපෙළ ද ආනත පෘෂ්ඨය වෙත ප්රවේශ සමග ඉදිරිට හෝ අට්ටාලෙ අවකාශය සම්බන්ධ කරයි. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමේ අනුව, යටිතල පහසුකම් හා නිවාස අනිවාර්ය ප්රතිපාදන හදිසි පඩිපෙළ ඇතුළත් විය යුතුය. මෙම මීටර් 3.5 කට වඩා වැඩි වූ උසකින් පිහිටා ස්ථානයේ කවුළු ඇති ගොඩනැගිලි වලට අදාළ වේ.

ද්රව්ය වර්ගීකරණය

වහලය ඉණිමං ලක්ෂණ කිරීමට, ඉහත සඳහන් කළ පරිදි ශක්තිය හා ආලෝකය බර ගැළපුම අනුව දැඩි අවශ්යතා ඇතුළත් විය හැක. මෙම අවශ්යතාව ද්රව්ය තෝරා ගැනීම සඳහා නිෂ්පාදකයන් හා සම්පූර්ණ ප්රවේශය කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, වානේ වඩාත් විශ්වාසවන්ත මූර්තිමත් කරන්නේ පඩි පෙළ සලකා ඇත, නමුත් එය වෙනස් සහ සැලකිය යුතු බර වේ. ඔබ දැඩි ලෝහ පදනමක් සහිතව වහලයක් ඉණිමං අවශ්ය නම්, මෙම විකල්පය හොඳයි. නමුත් අපි ගිණුමට ආරක්ෂිත ආෙල්පන ලක්ෂණ ගත යුතු - එය අවශ්යයෙන්ම විඛාදනයට ක්රියාවලිය වැළැක්වීමට කළ යුතුය.

විකල්ප ඇලුමිනියම් සඳහන් කළ හැකිය. නිසා ආලෝකය බර, මෙම නිර්මාණ බිඳෙන සුලු වහලය මත භාවිතා කළ හැක, නමුත් එය මතක අඩු ශක්තිය ලක්ෂණ ඉතා මෘදු ලෝහ පඩි පෙළ දැරීමට වැදගත් වේ. අවම පොදු දැව ව්යුහයන්, නමුත් ඔවුන් ද වඩාත් දැරිය හැකි වේ. මෙම ලිපිය දිගු පාලම වර්ගයේ perekladochnogo ලෙස වඩාත් සුදුසු වේ.

වැඩෙන ඉණිමං

මෙම ව්යාපෘතියේ පළමු අදියර තුළ තාක්ෂණික සැලැස්මක් වර්ධනය. නිර්මාණ පරාමිතීන් තීරණය වේ, ඇමුණුමක් හා ටී වලංගු හා ප්රශස්ත ක්රම තිබෙන මොඩියුලයන් සංඛ්යාව. ඩී සම්පූර්ණ කර්මාන්ත ශාලාවේ යකඩ ඉණිමං විශේෂ ගාංචු, මේ වර්ගයේ අනුයුක්ත කර ඇත. විශේෂයෙන් ම, තේරුම් කිරීම සහ ස්ථාපනය කිරීමට නියමිතය වන අතර වහලක් සහ රිජ් අල්ලු, විය හැකිය. හා වඩා වැදගත් ස්ථාපනය කිරීමට තමන් ඉණිමං සූදානම් හා අවකාශ දී සෙවිලි සවිකිරීම සඳහා පදනමක් ලබා දෙන්නේ. එය ආලේපය නොවේ, සහ rafter බාල්ක හා රාමු ඉදිකිරීම් දී තරග පාවාදීමේ ගැටිති භාවිතා කිරීමට හොඳය. එනම්, ස්ථාපනය ආෙල්පන හරහා සිදු කළ යුතුය. භාවිතා වන වැඩෙන දෘඩාංග හා අනම්ය මුද්රාව අමතරව, වන එය විශ්වසනීයත්වය සහ ඉතා වහල ඉණිමං ගන්වයි මාර්ගයෙන්. ඔහුගේ අත් ඉහල යන මෙහෙයුම ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා සමග තරම් පහසු වේ - අත සරඹ විශේෂයෙන්ම නම්. මෙම ඒකකය කදම්බ තුල අවශ්ය සිදුරු ඉටු කිරීමට හා කිසිදූ ලක්ෂ්ය ඉණිමං පදනම තද කර ඇත.

ප්රශ්නය මිල

පඩි පෙළ පිරිවැය බොහෝ පරාමිතීන් මගින් තීරණය කරනු ලැෙබ්. ඔවුන් අතර, අප උද්දීපනය කළ හැක සහ මාන, සහ නිෂ්පාදනය පිළිබඳ ද්රව්ය, සහ ඇසුරුම් සංයුතිය. මේ අනුව, ඇලුමිනියම් ආදර්ශ 1,5-2 දහසක් වැය කළ හැකිය. මෙයිනුත් අගුල් මූලික කට්ටලයක් සමග මීටර් 1.8 ඉක්මවා ඇත. වානේ ව්යුහයන් කලාතුරකින් 2 දහසක් පහත ප්රමාණවලින් කළමනාකරණය අපි සම්පූර්ණ මොඩියුල කිහිපයක් ලබා දෙන සංකීර්ණ පද්ධති ගැන කතා නම්, එම පිරිවැය ඉහළ 4-5 දහසක් වඩාත් ආකර්ෂණීය විකල්පයක් කාර්ය අනුව වැඩි විය හැකිය ඇත - .. ගැල්වනයිස් සෙවිලි ඉණිමං ඒ. එය ගෘහස්ත භාණ්ඩ කොටස පැමිණෙන විට එවැනි ආලේපය සමග මිල රටා, 3 දහසක් දී ආරම්භ වේ. වැඩිදුරටත් 10 දහසක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත..

නිගමනය

සමහර විට ගොඩනැගිල්ලේ වහලය සුළු පටු නොවේ තුල දී විසඳා ගත යුතු බව වඩාත් ම වැදගත් ප්රශ්නය - විශ්වසනීයත්වය හා ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සඳහා ය. එය පරිශීලක සඳහා ආරක්ෂක, පමණක් නොව, වහලය ආවරණ සඳහා සෘණ සාධක නොමැති පමණක් නොව එන. ලෝහ ව්යුහය ඉදිරියේ, බොහෝ විට, අලංකාර ද්රව්ය විනාශ කරයි. මෙම සම්බන්ධතාවය තෙතමනය පැතිර යන මංසල නිසා, වහලය ඉණිමං කිවහොත් අනුචිත ලෙස හිමිකර බව සමහර විට නියමිතය. ඒ අනුව, වඩාත් පඩි පෙළකින් හෝ වහලය මත පදනම් වත් හොඳ, එවැනි ක්රියාවලීන් කිසිදු පොරොන්දු නැහැ. එය මුලින් ස්කන්ධ වැරදි ගණනය කිරීම සිදු කළ දිනය මීට අමතරව, වෙනස් ස්වභාවය අන්තරාය වේ. පළමු ක්රියාත්මක බර ඉදිකිරීම් දී සෙවිලි ද්රව්ය මත අනතුරුදායක බලපෑම් සිදු වූ බවට සාක්ෂි නැත පවා නම්, මාස හෝ අවුරුදු විකෘති පෙන්වීම අවශ්ය විය.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.