පරිගණකමෘදුකාංග

වීඩියෝ ඇඩප්ටරය ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා ඇති අතර වින්ඩෝස් 7, 8. නැවත ප්රතිස්ථාපනය කර ඇත්තේ මා කළ යුත්තේ කුමක් ද?

මෙහෙයුම් පද්ධති සමග ගැටළු - අපේ කාලයේ අළුත් දෙයක් නොවේ. බොහෝ පරිශීලකයන් ඔවුන් විසඳීමට කෙසේ දැයි මා දන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් ම, මෙම පරිගණක පමණක් දෝෂයක් පණිවිඩ හා දුෂණ, නිෂ්පාදනය විට නඩු වලට අදාළ වේ. මෙන්ම යයි කියන තමන්ගේ ම ඉවත් කරන බවයි. Of Fame එකෙහිදී බොහෝ විට වගේ දෙයක් බලන්න. "මේ වීඩියෝ ඇඩප්ටරය ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා ඇති අතර ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත" මෙම දෝෂය කම්කරු සහ මෙහෙයුම් පද්ධතිය නතර කිරීමට නොහැකි වන අතර, එහි අඩංගු කොටස් කිහිපයක්. පොදුවේ ගත් කල, නො වඩාත් ප්රසන්න දෙයක්. මෙම ප්රශ්නය සමග ගනුදෙනු කරන්නේ කෙසේ ද?

මේ මොකක්ද

ඔබ එය අපට සියලු කටයුතු කිරීමට කුමක්දැයි වටහා ගැනීමට අවශ්ය සොයා ගැනීමට පෙර. පසු වැනි සියලු පණිවිඩ "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා සහ ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත" පමණක් දිස් වන්නේ නැත. ඔවුන් පරිගණකය මත චිත්රක කාඩ් උල්ලංඝනය සංඥාවක්. හා ප්රශ්නය විසඳීම සඳහා අවශ්ය වේ. එසේ නොවේනම්, එය හුදෙක් මෙහෙයුම් පද්ධති ක්රියාකාරීත්වය බාධා කිරීම අරඹයි. අවසානයේ දී, පරිගණක ඉක්මනින් හෝ පසුව සියලු ක්රියාත්මක කිරීමට නතර කරනු ඇත.

නමුත් සන්ත්රාසය අවශ්ය නොවේ. හුදෙක් ගැටළුව විසඳා ගැනීමට ඔබට හැකි වන සරල පියවර කීපයකින් කිරීමට තරම්. සියළුම අවස්ථාවල දී, නමුත් ඔවුන් බොහෝ ය. ඒ නිසා, ඔබ මුහුණ නම් නමින් ගැටලුව "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා පුනස්ථාපනය කර" (Windows 7, 8, හා එසේ මත), ඔබ වඩාත් සරල ක්රම ක්රියාත්මක කිරීමට ආරම්භ කළ යුතුය. එය කුමක්ද?

වසා වැඩසටහන්

පළමු හේතුව මෙම ගැටලුව පවතී ඇයි - එය පරිගණකය මත ක්රියාත්මක වැඩසටහන් විශාල සංඛ්යාවක් ඇත. ඔබේ ග්රැෆික් කාඩ් බර සමඟ සාර්ථකව කටයුතු හුදෙක් නොවේ. බොහෝ යෙදීම් වසා - හා එය සියලු ඉතා පහසු හා සරල සමත් වෙනවා.

ඔබ ඔවුන් නවතා දැමූ පසු, මෙම නිෂ්පාදන "කාර්ය කළමනාකරු" සිට අතුරුදහන් වී ඇති බවට වග බලා ගන්න. එසේ නොවේ නම්, අදාළ ක්රියාවලිය ගෙන සම්පූර්ණ කරන්න. ඔබේ ක්රියාවන් තහවුරු කරන්න. සියලු ගැටළු නිරාකරණය කරනු ය. දැන් ඔබ අවදියෙන් වර්ගය තිබේද, බලන්න "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා සාර්ථකව සොයාගෙන තිබේ." කිසිදු? එවිට ප්රශ්නය එය බහු අයදුම්පත් චිත්රක කාඩ් මත විශාල බරක් ඇති වුණා.

මේ අවස්ථාවේ දී, අනාගතය සඳහා ඔත්තුව - බොහෝ වැඩසටහන් විවෘත නොවන අතර, පසුබිමේ ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු දාලා යන්න එපා. ඔබ ඇත්තටම අවශ්ය අය පමණක් තබන්න. එවිට ඔබ නැත මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග කිසිදු ගැටලුවක්. හා දෝෂ තවදුරටත් දිස්වේ ඇත. කළ යුත්තේ කුමක් ප්රශ්නය තවමත් නැවත නැවත? එය කලබල කිරීමට තවත් කල්. එය මේ පුදුම එරෙහිව සටන් කිරීමට මේ වන විට තවත් පියවර ගත යුතුය.

රියදුරන්

දෙවන තත්වයක් - එය පරිගණකය අවශ්ය වේ රියදුරන් යාවත්කාලීන කරන්න. රීතියක් ලෙස, මේ අවස්ථාවේ දී, ඔබ එම පණිවිඩය "AMD ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා ඇති අතර ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත වීඩියෝ කාඩ්." ඇත වීඩියෝ කාඩ් ඕනෑම නිෂ්පාදක "AMD" වෙනුවට ලිවිය හැක. හා, රීතියක් ලෙස, දෝෂ gameplay තුළ සිදුවේ. ඔබ ක්රීඩාව ආරම්භ, පසුව එවැනි ප්රශ්නයක් නැහැ.

දැනටමත් සඳහන් කර ඇති පරිදි, එය රියදුරන් යාවත්කාලීන කිරීමට අවශ්ය වේ. හරියටම ඔබට එය කරන්න ආකාරය - එය ප්රශ්නයක් නොවේ. එහෙත්, ඔබ "යාවත්කාලීන" ඇති නම්, එය වඩා වඩා හොඳ භාවිතා කිරීමයි. රියදුරන් හා යාවත්කාලීන නැවත ස්ථාපනය කිරීමෙන් පසු, මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ආරම්භ. පසුව සිදු වන දෙය බලන්න. බොහෝ දුරට ඉඩ, ඔබ තවදුරටත් දෝෂය "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත" ඇත පෙනී (Nvidia, AMD හා එසේ මත). මෙය දැන් සිට නිතිපතා ග්රැෆික් කාඩ් යාවත්කාලීන කිරීමට ඇති වනු ඇති බව ය. ඔබ මෙම දෘෂ්ටි කෝණය නැතුව පාලුයි නම්, ප්රශ්නය නැවත නැවත වැසි ඇති වේ. ඉතින්, දැන් සිට ප්රවේශමෙන් අන්තර්ගතය සහ රියදුරන් වේලාවට යාවත්කාලීන කිරීම අධීක්ෂණය.

වේගය

සමහර විට (Windows 8 හෝ වෙනත් ඕනෑම පද්ධතිය) එවැනි "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත" ලෙස ප්රශ්න ඇති වීමට හේතුව මන්දගාමී වැඩ පරිගණක විය හැක. පරිගණකයේ චිත්රක කාඩ් මත හෝ ඒ වෙනුවට, ඉතා ඉහළ ඉල්ලීම්.

ඒ වෙලාවට කරන්න? එය සිදුවීම් දෙකක් එක් තෝරා ගැනීමට තරම් වේ. පළමු - නව වීඩියෝ කාඩ් ස්ථාපනය කිරීමයි. වඩාත් බලවත්. ලැප්ටොප් පරිගණක නඩුවේ එය අදාල නොවේ. ඒ නිසා අපි බොහෝ දුරට දෙවන ආකාරය එන්නම්.

එය දෝෂයක් හේතු වූ අයදුම් ප්රතික්ෂේප කිරීම ය. ඇත්තෙන්ම, ලෙස දිස් වන පණිවිඩය ඉතා බොහෝ විට "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත", konretno වැඩසටහන් සමඟ වැඩ කරන විට එය වේ. ඒ නිසා, ඔබේ "යකඩ" කාර්ය සාධනය අවශ්යතා අදින්න නැහැ. පරිගණක ඔහු දිය හැකි වඩා තොරතුරු කටයුතු කිරීමට වැඩි කාලයක් අවශ්ය වේ.

සැකසුම්

"මෙම වීඩියෝ පටය ඇඩප්ටරය ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා ඇති අතර ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත (Windows 7)": ඔබ පණිවුඩය? මෙම නඩුවේ දේ කරන්න? ඔබ සියලු පෙර අවස්ථාවන්හීදී උදව් නොවේ නම්, එය මෙම වැඩසටහන සැකසුම් ටිකක් තරණය කිරීමට කාලය පැමිණ තිබේ. රීතියක් ලෙස, ගැටළුව, මේ වර්ගයේ ක්රීඩා තුළ හට ගනී. එහෙම නම්, පසුව පද්ධති සැකසීම් වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න.

උදාහරණයක් ලෙස, "අවම වැටුප්" පිළිබඳ සෙල්ලම් ක්රියාත්මක කිරීමට. බව, අවම වශයෙන් තබා සියලු සැකසුම් වේ. කාලයක් පවතින්නේ නම් සිරස් සමමුහුර්ත, එය නිවා කළ යුතුය. වෙනස්කම් සුරකින්න හා ක්රීඩාව නැවත ක්රියාත්මක කරන්න. දැන් ටික සෙල්ලම් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. සියල්ල නිවැරදිව සිදු කළ විට, දෝෂය නැවත සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඔබ පරිගණකය මත නිසි වැඩ කිරීමට හැකි වනු ඇත. කෙසේ වෙතත්, එය ද, වැඩ කරන සෑම විටම නොවේ. මොන පියවර වැඩකට නැති බව ඔප්පු වුවත්, වටී?

පරීක්ෂා පද්ධතිය

උදාහරණයක් ලෙස, වෛරස් හා ඔත්තු මෘදුකාංග සඳහා ඔබේ පද්ධතිය ස්කෑන්. දුර්ලභ අවස්ථාවල දී, ඔවුන් පරිගණක දෝෂ මේ ආකාරයේ හේතු. කෙසේ වෙතත්, විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු සඳහා සිදුවීම් ජවිපෙත් අවශ්ය නොවේ. "මෙම වීඩියෝ පටය ඇඩප්ටරය ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා ඇති අතර ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත," ප්රශ්නය ඇත්තටම ග්රැෆික් කාඩ් පවතින්නේ:. ඇත්තෙන්ම, අත්දැකීම් පණිවිඩය විට පෙන්වා දී තිබේ

කෙසේ වෙතත්, එය කාලා බලන්න වටිනවා ඇත. ප්රති-වයිරස වැඩසටහන් ද සහාය ඇතිව පරිගණක "ගැඹුරු" විකල්පය ස්කෑන්, සියලු තර්ජන ප්රතිකාර හා ගැටළුව විසඳා දෙන්න. ක්රියා කළ නොහැකි දෙයක් - මකන්න. සඳහා සූදානම් ද? මීලඟට, පද්ධතිය පරිගණක ඔත්තුකරුවන් නොවන බව පරීක්ෂා කරන්න. මෙන්න සුදුසු මෙවලමක් SpyHunter හමුවිය. එය ප්රති-වයිරස ආකාරයෙන් ක්රියා - ක්රියාත්මක සියලු භයානක වස්තූන් ස්කෑන් හා ප්රතිකාර කිරීම සඳහා ආරම්භ කරන්න. සංකීර්ණ දෙයක්. ක්රියාකාරී පහත සඳහන් ඔබේ පරිගණකය හුදෙක් නැවත ආරම්භ කරන්න, ඊට පස්සේ මොකද වුණේ කියලා බලන්න. ස්කෑන් පරීක්ෂණය සහ ප්රතිකාර සිටියාද? බොහෝ අවස්ථාවල දී, විශේෂ බලපෑමක් වනු ඇත.

නැවත ස්ථාපනය

අවසන් දේ අපි භාවිතා කරන්නන් උපදෙස් හැක - එය හෝ සියල්ල නිසි ලෙස වැඩ කරන විට කාලයක් සඳහා ක්රමයක් වරදක්ද කරන්න, හෝ මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය. ඇත්ත ඔබේ සියලු රියදුරන් (විශේෂයෙන් වීඩියෝ සඳහා) යාවත්කාලීන සමග, මෙන්ම, එකම නිවැරදි මෘදුකාංග ස්ථාපනය.

බොහෝ විට එය වරදක්ද කිරීමට උපකාරී වේ. ඔහු පද්ධති සැකසීම් බොහෝ ඔබගේ දත්ත ඕනෑම හානියක්, සහ ගබඩා කළේ නැත. දෝෂයක් වන්නේ බොහෝ කලාතුරකින් සිදුවන සහ ඒ වගේ, යම් යම් විශේෂිත වැඩසටහන් හෝ ක්රීඩා, වැඩ කරන අතරතුර නැති විට පමණක් සුදුසු මෙම පියවර. එය සම්මත වින්ඩෝස් රිකවරි මෙවලම් භාවිතා කිරීමට හොඳම වේ. බලා සිටීමේ විනාඩි කීපයකට - සියලු ප්රශ්න නිරාකරණය කර ඇත.

ද කිසිදු දෘශ්යමාන ප්රතිඵල තිබේද? තවමත් එය දර්ශණය වනු ඇත: "වීඩියෝ කාඩ් ප්රතිචාර දැක්වීම නවතා හා ප්රතිසංස්කරණය කර ඇත?" එවිට වින්ඩෝස් ඔබේ අනුවාදය සමග ස්ථාපන තැටිය ගැනීමට සහ පද්ධතිය නැවත ස්ථාපනය කරගන්න. මාර්ගය වන විට, ප්රශ්නයක් ඇති "8 windose" වෙත "windose 7" වලට මාරුවීම පසුව සිදුවේ නම්, හේතුව වැරදි සැකසුම "අක්ෂය" විය හැක. මෙම අවස්ථාවේ දී එය ඉතා ඉක්මනින් එම තත්ත්වය නිවැරදි කරන වෘත්තීය වෙත හැරී වඩාත් වේ.

සාරාංශ

ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, සිද්ධීන්, සහ ගැටළු වලට විසදුම් මේ තරම් නොවේ. ප්රධාන දෙයක් - ගමන්ගත් පණිවිඩය සඳහා හේතුව සොයා ගැනීමට කිරීම මඟින්. බොහෝ අවස්ථාවල දී, එය යල් පැන ගිය රියදුරන් වරද. ඒ නිසා, ඔබ එම තත්ත්වය නිවැරදි හා එතරම් මහන්සියකින් තොරව හැක.

එහෙත් ඔබ විසින් හැසිරවිය නැති නම්, එසේ නම් එය හොඳම ඔබගේ පද්ධති පරිපාලක සම්බන්ධ කර ගැනීමට ය. ඔහු ඔබේ පද්ධතිය හඳුනා පසුව හැම නරක දේකටම මුල තීරණය කරනු ඇත. එය තුරන් කිරීම සඳහා සුළු මුදලක් සඳහා. කෙසේ වෙතත්, විශේෂ අවස්ථාවන්හි දී, පද්ධතිය තුළ ගබඩා කර ඇති සියලුම දත්ත අහිමි කිරීමට ඇති බව දැනුවත් විය. කාලීන යාවත්කාලීන ඔබේ පරිගණකය මත දුම්රිය රියදුරු, රියදුරු හා සකසනය ඉතා ප්රවේශනය වී නැත අයදුම් ක්රියාත්මක කිරීමට වග බලා ගන්න. මෙම බොහෝ කරදර වළක්වා ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.