පරිගණකආරක්ෂාව

දෝෂ WiFi සත්යාපන: ටැබ් හෝ Android දුරකථනය ජාලය වෙත සම්බන්ධ විය නොහැකි

ඇන්ඩ්රොයිඩ් ජංගම වේදිකාව මත ධාවනය වන WiFi-නාලිකාව උපාංග වෙත සම්බන්ධ වන අතරතුර, ඔබ WiFi සහතික කිරීමේ දෝෂය වේ වඩාත් පොදු වන ගැටළු කිහිපයක් හමු විය හැකියි.

බොහෝ විට, ගැටලු තුළ වැරදි සැකසුම් නිසා මතුවන ජාලය ආරක්ෂක හෝ රවුටරය මාදිලිය, සහ Wi-Fi-ජාලය සඳහා තෝරා කරන නාලිකාව. ඔබ ටැබ්ලට් හෝ Android දුරකථනය භාවිතා කරමින් ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා උත්සාහ කරන විට, ඔබ අතින් වැරදි බලන්න පුළුවන්.

සහතික කිරීම අසමත් WiFi (Android)

මෙය සාමාන්යයෙන් "ආබාධිත" තනතුරු නාමය පෙනී වන, අනන්යතාවය තහවුරු කරගැනීමේ ගැටලුව වන අතර, Wi-Fi ජාල උපාංගය සම්බන්ධ කර නැත. එවැනි උපකරණයක් බොහෝ විට ස්මාර්ට්ෆෝන් සිදු කරන අතර, නමුත් ටැබ්ලටයේ WiFi සහතික කිරීමේ දෝෂය කිසිදු ව්යාප්තිය අඩු.

නිමක් නැති ලබන IP-ලිපිනය

සම්බන්ධයක් තත්වය නම්, "IP ලිපිනය ලබා" හෝ "සම්බන්ධ". කෙසේ වෙතත්, උපාංගය ජාලයට සම්බන්ධ වන්නේ නැත. ඔබ දැක ගැනීමට හැකි වන පරිදි, WiFi සහතික කිරීමේ දෝෂය නැති එකම, පොදු වුවත් වේ.

දෝෂය "ගැලවීම WPA \ WPA2» මඟින් එය ආරක්ෂා කර ඇත

මෙහෙයුම් පද්ධතිය Android ධාවනය වන උපාංගය Wi-Fi හරහා රවුටරය සම්බන්ධ වේ, නමුත් අන්තර්ජාලය තවමත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔබගේ බ්රවුසරයේ, වෙබ් අඩවි විවෘත කල නොහැක. බොහෝ විට එවැනි අවස්ථාවල දී, ජාලය දර්ශකයක් අක්රීය (උදාහරණයක් ලෙස, අළු, හා නිල් විය කිරීම සඳහා භාවිතා) වේ. අප ඊළඟට හැකි ආකාරය හඳුනාගත කිරීමට උත්සාහ කරනු ඇත , දෝෂය නිවැරදි ඉහත විස්තර සියලු ගැටලු WiFi සත්යාපන මෙන්ම, ඉවත්.

ගැටළු විසඳීම

ඔබ සමහර සැකසුම් වෙනස් කමක් සිදු කිරීමට පෙර, අපි සරලව සම්බන්ධ කිරීම ප්රතික්ෂේප කරන ඔබගේ උපාංගය, නැවත ආරම්භ නිර්දේශ කරමු. එය අප අසමත් වීම යම් ආකාරයක සමඟ කටයුතු හා devaysa උදව් නැවත ආරම්භ කරන බව පෙනේ. වැඩ කරන්නේ නැත්නම්, අපි වෙනත් විකල්ප දෙස බලමු. සියලු පෙර දැන් ප්ලග්, නමුත් අවශ්ය නොවන බව සඳහා (සහ ඔබ ඕනෑම සැකසුම් වෙනස් වී නැත) මෙම අවස්ථාවට, රැහැන් රහිත ජාල සඳහා නාලිකාව වෙනස් කිරීමට වග බලා ගන්න. සමහර විට නව රවුටරය ළඟ පහත, ජාල සුපුරුදු සම්බන්ධතා බාධා කිරීමට සිදු වේ වේ.

අපි රවුටරය සැකසුම් යන්න නිර්දේශ, ඉන්පසු ඔවුන් Wi-Fi සඳහා නාලිකාව වෙනස්.

මෙම "රැහැන් රහිත" ටැබ් ( "රැහැන් රහිත") ලෙස බොහෝ විට මෙය සිදු කළ හැක. හෝ වෙනත් ඕනෑම තැනක ඔබ සාමාන්යයෙන් කරන රැහැන් රහිත ජාලය සැකසුම් සකස් එහිදී. පහත සඳහන් පරිදි යන්න: සම්බන්ධ කිරීමට උත්සාහ පසුව නාලිකාව අංකය වෙනස්, ඔබගේ සැකසුම් සුරකින්න, රවුටරයේ නැවත ආරම්භ, සහ.

උපාංගය සම්බන්ධ වේ, නමුත් අන්තර්ජාලය තවමත් වැඩ කරන්නේ නැහැ

ඔබ "සම්බන්ධ කර ඇත" තත්ත්වය බලන්න. සේරම හරි, එහෙත්, අන්තර්ජාලය තවමත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. පළමුව, ඔබ ජාලයට සැබවින්ම රවුටරය සහභාගී වන බව තහවුරු කළ යුතුය. බොහෝ විට, එවැනි ප්රශ්නයක් පළමු කාලවලදි රවුටරය සැකසුම්. Wi-Fi සඳහා හෝ වෙනත් උපකරණයක් සම්බන්ධ කරන්න. එවැනි අවස්ථාවක දී, එය සම්බන්ධ නමුත්, අන්තර්ජාල වැඩ කිරීම ප්රතික්ෂේප කරන්නේ නම්, බොහෝ දුරට ඉඩ, අපි රවුටරය මත වැරදි දක්වා සැකසුම් සමග ප්රශ්නයක් තියෙනවා. තවත් උපාංගයක් ජාලය පිටත් නම්, අපේ වෙනත් ඉඟි උත්සාහ කරන්න.

දෝෂ WiFi සත්යාපන: විස්තර

ඔබ බොහෝ දුරට ඉඩ, එම පණිවිඩය "සහතික කිරීම" ප්රදර්ශනය බව තිරය දෝෂයක් දැක ගත හැකි නම්, අපි වැරදි නිශ්චිත ආරක්ෂක සැකසුම් සමග, හෝ වැරදි මුර පදය සමග සම්බන්ධ ප්රශ්න ගැන කතා කරන්නේ. අපි ඔබට ජාලය සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා නියම කරන මුරපදය නිවැරදි බව පරීක්ෂා නිර්දේශ, සියල්ලටමත් වඩා,. ඔබ විසින් වැරදි ඇතුළු වන ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා.

රහස් වචනය ලියන මොහොත වන විට ලබා දී අකුරු අනුගමනය කරන්න. ඔබ නිවැරදිව ඇතුලත් කර මුර පදය නම්, ආරක්ෂක සැකසුම් පරීක්ෂා කරන්න. WPA2 ආරක්ෂාව වර්ගය සකසන්න. රහස් පදය හරියටම 8 චරිත වේ. ද, ඔබගේ රැහැන් රහිත ජාලය මාදිලිය වෙනස් කිරීමට උත්සාහ කරන්න. වෙනස් අපි නාලිකාව (රවුටරය සැකසුම්) තෝරා එහිදී එම ස්ථානයේ දී විය හැක.

එක් එක් වෙනස් දායක පසු රවුටරය නැවත ආරම්භ, සහ සැකසුම් සුරකින්න.

එය ද කලාපයේ සැකසුම් පරික්ෂා කර බැලිය යුතුය. ඔබ සිටින රට සඳහන්. Wi-Fi අනෙක් ලකුණු නිශ්චිත උපාංගය යන්න පරීක්ෂා කරන්න. සමහර විට ගැටලුව ටැබ්ලට් හෝ දුරකථනය තුළ පිහිටා ඇත.

හා වෛරස් නම්?

අපි WiFi සහතික කිරීමේ දෝෂය පද්ධති ගොනු හා ක්රියාශීලී ලින්ක් පුස්තකාල උල්ලංඝනය විවිධ අනිෂ්ට මෘදුකාංග (වෙනත් වචන වලින් කිවහොත්, වෛරස) ඔබගේ ජංගම උපාංගය පහර බව නිසා ඇතිවිය හැකි බව, ඉහත සඳහන් කර නැත. මේ අවස්ථාවේ දී, වහාම දක්වා දෝෂයක් එරෙහිව සටන් කිරීම සඳහා පුළුල් පියවර අදාළ වේ. ඕනෑම කාලයක් වැය වන තොරව මෙම ගැටලු විසඳීමට හැකි බව වැඩසටහන් ගණනාවක් තිබෙනවා. යන්තම් හඳුන්වාදී ඇති උපදෙස් ප්රති-වයිරස වැඩසටහනක් අනුගමනය කරන්න. පමණක් අනුමත අයදුම්පත් භාවිතා කරන අතර, පසුව (රැහැන් රහිත ජාල හඳුනා ඇතුළුව) ජංගම උපාංග විවිධ අසාර්ථක සම්භාවිතාව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇත.

සමහර විට, අප Wi-Fi සම්බන්ධ සියලු ගැටලු කිරීමට තීරණය විස්තර, නමුත් බහුලව තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවධානය යොමු කිරීමට උත්සාහ කර තිබේ. වැඩි තොරතුරු සඳහා, ඔබේ සේවා සපයන්නා හෝ සේවා මධ්යස්ථානයක් හා සම්බන්ධ වන්න.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.