පුවත් සහ සමාජයආර්ථිකය

ගිවිසුම - පහසු සහ දැරිය හැකි විකල්පය ණය

තැන්පතු, තෙවන පාර්ශවයන්ගෙන්ද සහතික, රක්ෂණ,: ණය අරමුදල් ලබා ගැනීම සඳහා ලබා ගත හැකි බොහෝ විකල්ප ඇත වගකීමක් , සහ යනාදි. ඒ සමස්ත ලැයිස්තුව නොවේ. මෙම වෙනස්කම් මූල්ය ගිවිසුම් විග්රහ කළ හැකිය. මෙය තවත් අමතර සහතිකයක් ආපසු ගෙවීමේ වේ.

ගිවිසුම් සාරය

නෛතික ලේඛන අනුව, ගිවිසුම් ණය දෙන්නාට ලබා දෙන කොන්ත්රාත් වගකීමක් ලෙස හැඳින්වේ. මෙම ලියවිල්ල ණයගැතියා ණය ගිවිසුම් ගත කාලය තුළ ඉටු ඉටු හෝ නැති කිරීමට අවශ්ය බව පැහැදිලිව අර්ථ ක්රියා ලැයිස්තුවක් අන්තර්ගත වේ. ණය දී ගිවිසුම් අඩංගු විධිවිධාන වලට අනුකූලව කටයුතු නොකළ හොත් ණය ගිවිසුමට, එය ණය දෙන්නා එය පෙරනිමි ප්රකාශ කිරීමේ අයිතිය ලබා දෙයි. බව බැංකුව ණය සහ පොලී එහි ඉතිරි කර ඔහුව අවශ්ය විය හැක, වේ.

වර්ග, ගිවිසුම්

ණය ගිවිසුම්, ඒ කියන්නේ ණය විශේෂ ක්රියාවන් සහ උදාසීන වගකීම් ගණනාවක් ඉටු කිරීමට අවශ්ය වේ, ක්රියාකාරී කැපවීම බෙදිය හැකි එනම්, ණය කිසිදු ක්රියාකාරකමක් සිදු කිරීම ප්රතික්ෂේප කිරීමට අයිතියක් තිබෙනවා. පොදුවේ ගත් කල, ගිවිසුම - නීති ආයතන බැර කිරීම සඳහා ශක්ය විකල්පය, නමුත් ප්රතිපත්තියක් වශයෙන් එය භාවිතා හා පුද්ගලයින් ගත හැක. ණයගැතියා උගස් දේපල මත එවැනි ආදායම් සහතිකය හෝ රක්ෂණ ලෙස ණය දෙන ආයතනය ලිපි ලේඛන ඉදිරිපත් කිරීමට අවශ්ය විය හැක සිතන්න.

මූල්ය ගිවිසුම්

මූල්ය ගිවිසුම් ණය පන්තියේ ආර්ථික කාර්ය සාධනය සඳහා සෘජුවම අදාල, හෝ ඒ වෙනුවට, එය යම් දුරකට ඔවුන්ට සහය දක්වයි. උදාහරණයක් ලෙස, පෞද්ගලික කොටස් අරමුදල්, එහිම අරමුදල් කාර්යක්ෂමතාව දර්ශක, ලැබිය යුතු හා එසේ මත ගිණුම්, අගයෙහි විශාලත්වය සඳහා වැඩිම සහ අඩුම අගයන් තීරණය කිරීම සඳහා.

මූල්ය ගිවිසුම් වල ඇති ප්රධාන වාසිය මෙම නඩුවේ බැංකුව අතිරේක සහතික සහ කැපවීම් හමු නොවේ නම්, සම්පූර්ණ දී ලබා ගත් ණය ආපසු හැකියාව ලැබෙන නිසා එය සැලකිය යුතු ණය ප්රමාණය අඩු කළ හැකි වේ. මීට අමතරව, දුෂ්කර ආර්ථික තත්ත්වය තුළ ණය ගිවිසුම් එහි ස්ථාවරත්වය සාක්ෂි ලෙස භාවිතා කළ හැක. අද බැංකු කොන්ත්රාත් සහ ගිවිසුම අත්සන් කරන අවදියේ දී තෝරාගත් වේ - මේ ණය දෙන ආයතනය වන විශ්වාසය දිනාගන්න මෙය කදිම අවස්ථාවකි.

ගිවිසුම් වස්තූන් හා වාසි

ගිවිසුම් ප්රධාන අරමුණ - ණය සහ සේවාදායකයාගේ විශ්වසනීයත්වය ඇති ණය හිමියා විශ්වාසය කරන ලද මුළු මුදල ෙකොපමණද අඩු කිරීමයි. එය පක්ෂ ණය සබඳතා වගකීම හඳුනා ගැනීමට හැකියාවක් වන අතර, අයහපත් සිදුවීම් අවදානම පිළිබඳ අනාවැකියක් නිරවද්යතාව වැඩි නම්. ණය, කොන්ත්රාත්තුව වගකීම් පහත සඳහන්, ලැබිය හා කොටස් පිළිබඳ අනුපාත ඉක්මවා නැත. ඔහුගේ ක්රියා විස්තර කර ඇති ෙකොන්ෙද්සිවලට එකඟ නම්, ගිවිසුම සක්රීය වන අතර, සේවාදායකයා වන කොටස, උදාසීන මත උල්ලංඝනය තිබේ නම්,.

මූල්ය ගිවිසුම් නිශ්චිත කාලයක් තුළ ඇති හැකියාවේ සම්බන්ධයෙන් හැකියාවන් සේවාදායකයා තීරණය, නමුත් ඔහු ලෙස සැලකීම මූල්ය අනුපාත. වැදගත් මේ නඩුව, සම පාර්ශවයන් වත්කම්, ද්රවශීලතා අනුපාතය, ලාභදායිත්වය හා කාර්යක්ෂමතාව. නඩු විභාගය අධිකරණය ණය පැත්තේ සහය නම්, ගිවිසුම් ගණනය කිරීමට අපහසු වනු ඇත නම්, එය, ඉඩ ඇත.

ගිවිසුම් සඳහා, සමාගම පිළිබඳව වැදගත් තොරතුරු වෙත ප්රවේශ සුදුසු විය. ණය ගෙවීම් හා වාර්ෂිකව පොරොන්දු දේපල ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කාලය තුළ, මෙම කාල තම ආදායම් වාර්තා කළ යුතුය. ම නොවේ දේපල බවට ප්රතිඥා දෙති කිරීමට ණය යුතුකමක් හා වගකීමක් වන අතර, '' මේ ගිවිසුම් ප්රකාරව වන විට, එහි ක්රියාකාරකම් හි විෂය පථය වෙනස් කරන්න එපා.

සමාගම පිළිබඳ අඩු මත සීමා පැනවීමට ලාභාංශ ගෙවීම්, වෙනත් ණය ආයතන වලින් අරමුදල් අතිරේක ආකර්ෂණය, නිෂ්පාදන මාධ්යයන්ගේ විරසක. ඒ නිසා පාලනය කිරීමට බැංකුව අපේක්ෂා කරයි මුදල් ප්රවාහ ව්යවසාය ය. ණය ව්යවස්ථාපිත වගකීම් ඉටු කිරීමට අසමත් වන්නේ නම්, ණය දෙන්නාට පොලී අනුපාතය වැඩි විය හැකි බව ගිවිසුම් දැනට පවත්නා ප්රතිපාදන වෙනස් කිරීම හෝ අමතර සම පාර්ශව අවශ්ය වේ.

ගිවිසුම භාවිත කරන ආකාර

ගිවිසුම - එය නය ගිවිසුම අවසන් වූ විට අමතර සහතික ලබා ගැනීම සඳහා අවස්ථාවක් වේ. එය ආයතනික ගිවිසුම්, බැඳුම්කර ණය හා වෙනත් මූල්ය ගනුදෙනු නීති ආයතන හා පුද්ගලයින් අතර ගනුදෙනු සඳහා යොදා ගනු ලබයි. අද, බොහෝ බැංකු දඩ පැනවීම හා සමහර සංවිධාන සමග සහයෝගයෙන් කටයුතු තහනම සමඟ ගිවිසුමක් ඇති කිරීමට කැමැත්තක් දක්වයි.

එහි උල්ලංඝනය ඉතා අවදානම් නිසා කෙසේ වෙතත්, මෙම යාන්ත්රණය, විශ්වසනීය සහතිකයක් ලෙස සැලකිය නොහැකිය. අවදානම අඩු ණය නිකුත් කිරීම පෙර විය හැකි එකම වන අතර, කොන්ත්රාත් ණය සමග අත්සන් කරනු ඇත නොමැතිව, පසුව. ඔහු ණය ආපසු ගෙවීම සඳහා වගකිව යුතු නම් අධිකරණය මූලික වශයෙන්, ණය යුක්ති සහගත.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 si.atomiyme.com. Theme powered by WordPress.